Dôležitý oznam !

 Začiatok pobožnosti je od 20.6.2020    o   09:30 hod.