Dôležitý oznam  !

Začiatok pobožnosti je od  20.6.2020  o 09:30 hod.

koniec pobožnosti o 11: 30

Rozpis služieb sobôt- 4.Q 2021