Medzinárodné odkazy


Hang és kép


Ostatné zbory


Dokumentumok

   Szentháromság (pdf)
   Szombat története (pdf)
   Rockzene hatása (pdf)
   Egyetemes Adventtörténet (pdf)
   Rénszarvasok és a világ vége (pdf)

Olijnikove kázne
Seo servis

SEO
21.12.2012     
seo optimalizacia
Knihy zadarmo
Ponúkame knihy do daru každému, kto si ich objedná emailom : kliknúť sem; alebo listom na našej adrese, ktorú nájdete v kontaktoch, alebo sms správou na čísle: 0905-668814;

-Kniha „Z tieňa do slávy“ - je kniha, ktorá bola napísaná v angličtine s názvom“ The Great Controversy“ – (Veľký spor). Obsahuje cirkevné dejiny od prvého storočia až po dnešok, ba obsahuje aj proroctvá, ktoré hovoria o budúcnosti. Opisuje udalosti Kristovho druhého príchodu na zem a správanie ľudí a cirkvi tesne pred Jeho príchodom. Autorka v knihe opisuje osud veriacich, ale aj duchovných, ktorí učia nebiblické pravdy. Všetkým kresťanom, laikom i duchovným doporučujeme prečítať celú knihu, alebo aspoň posledných desať kapitol knihy, aby vedeli, čo príde na svet.

- Kniha v slovenčine bola vydaná pod rôznymi názvami. Najprv bola vydaná s názvom: „Veľký spor vekov“, potom, „Víťazstvo lásky Božej“, po prelome tisícročia s názvom „Z tieňa do slávy“. Ak nevlastníte ani jednu verziu zavolajte, napíšte, my vám ju zdarma dodáme. V prípade že knihu ste už prečítali a máte otázky, zavolajte, napíšte - ozveme sa vám. Ani jednu pripomienku nenecháme bez povšimnutia.

Knihu môžete objednať aj v maďarčine.


  


Okrem toho ponúkame ďalšie knihy zdarma v maďarskom jazyku s názvom:

  1. - Jézushoz vezető út; /Cesta ku Kristovi/
  2. - Krisztus példázatai; / Kristové podobenstvá/

Boží kalendár

Je dobré vedieť, že Ježiš sa narodil presne podľa Božieho kalendára. V nebeskej rade sa rozhodli o čase. Ešte by bolo dobre spresniť, že Ježiš sám bol v tej nebeskej rade, ktorá rozhodla o dátume Kristovho príchodu na zem. Ten plán bol urobený dávno pred stvorením sveta...
Pokračovanie...

Jozef v Egypte

S láskou rozmaznaného chlapca sa stáva nenávidený, bezmocný otrok. Aký bude osud osamelého chlapca v tej cudzej krajine, kam ide? Nejaký čas sa Jozef úplne odovzdával smútku a strachu. Príbeh sa začína v I. Mojžišovej knihe kapitole 37.
Pozrite film...

Proroctvá sa plnia


Pred druhým príchodom Ježiša Krista na túto zem majú nastať predpovedané udalosti. Tento film hovorí o jednej z nich. Sledujte to pozorne, Český preklad treba rýchlo čítať!
Pokračovanie


Existencia StvoriteľaJeden veriaci podnikateľ- milionár mal tlačovú konferenciu, kde sa ho novinári pýtali na rôzne veci okolo jeho činnosti. Zvedaví novinári na konci tlačovej konferencii mu položili jednu otázku:
    - Prečo si myslíte, že existuje Boh?...
Pokračovanie


Izrael a cirkevBoh sa rozhodol vybrať si pre seba ľud, cez ktorý bude slúžiť celému svetu. Izrael mal byť prostredníkom medzi Bohom a svetom. Začiatky sú vzrušujúce....
Pokračovanie
Ellen Gould White

E.G.White

Úloha Ellen G. Whiteovej v Božom pláne bola vždy kritizovaná. Mnoho veriacich sa trápi nad tým, že prečo Duch Svätý inšpiroval práve ju. To, čo ona napísala všetci vieme, že....
PokračovanieŽivot po živote

Skôr než odpovieme na otázku čo sa deje po smrti, musím tému rozdeliť na viac časti. V prvej časti treba pochopiť čo učí Biblia o prirodzenosti človeka. Potom ako definuje smrť a nakoniec môžeme hovoriť o téme, kde sú ľudia po smrti ....Pokračovanie


Rozsudky na napomínanie

Z Božej milosti sme sa mohli dožiť tohto roku, keď sa stále stáva aktuálnejšie to zasľúbenie Ježiša Krista, že k nám príde druhý krát, pre všetkých viditeľným spôsobom na konci dejín tohto sveta, súdiť.... Pokračovanie


Kresťanské sviatky


Slovo kresťan sa odvodzuje zo slova Kristus. V Antiochii prvý krát nazvali nasledovníkov Ježiša Krista kresťanmi, teda Kristovcami. Každý, kto sa hlási ku Kristovi, sa volá kresťan. V tomto duchu by sme očakávali, že kresťanské sviatky budú mať veľa spoločného ....

Pokračovanie


Na zamyslenie o smrti

Ženy na Slovensku sa vlani dožívali vyššieho veku ako muži, ale len pokiaľ išlo o starecký vek nad 70 rokov. V produktívnom veku od 30 do 50 rokov boli v značnej....
Pokračovanie


Zmysel života

Žijeme vo svete, kde všetko všetkému slúži! „Nieto lietajúceho vtáka ani pozemského zvieraťa, ktoré by neslúžilo inému životu. Nieto listu v lese či útleho stebla trávy, ktoré by nevykonávalo svoju službu. Rastliny uvoľňujú látky nevyhnutné....    
Pokračovanie

Zrušené soboty


Svätenie siedmeho dňa týždňa - soboty sa v kresťanských kruhoch stáva predmetom kritiky a považujú túto praktiku za nebiblickú, hovoriac, že Nový zákon zrušil platnosť starozákonného nariadenia. Skôr, než ....    
Pokračovanie

Budúcnosť Európy

Obyvatelia našej vlasti s nádejou očakávali, že vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie sa nám otvoria dvere krajšej budúcnosti. Politici, ale aj iní odborníci nás ubezpečovali, že tento krok je nevyhnutný a každému z nás ...    Pokračovanie


Vedecký pracovník o konci sveta

Je ťažko prijateľné pre dnešného človeka, v akej situácii sa nachádzame, do akej situácie sme vrhli sami seba následkom nášho životného štýlu a v záujme jeho zachovania. Naše pokolenie sa dožije postupne zrýchleného...
Pokračovanie


Generačný problém

Nedorozumenia medzi staršími a mladšími sú na dennom poriadku. To, čo si mladá generácia myslí o starších závisí od veku danej osoby. Osem ročný chlapec si myslí, že jeho otec je veľmi múdry, vie všetko. Keď má 14...   
Pokračovanie


Spánok

Viete, že vaše telo funguje podľa vnútorných hodín, ktoré sú v neustálej činnosti? Tento časový harmonogram je s nami natoľko spätý, že dokonca aj keby sme boli zavretí v jaskyni bez hodín a bez možnosti sledovať plynutie času, naše životné pochody....   
Pokračovanie

 

Copyright © 2011. Admin: Varga D.